Konferencje Krakowskie

12 Konferencja Krakowska - Człowiek w drodze – z szacunkiem dla siebie, innych, przyrody - 2-3 grudnia 2019

o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski

Encyklika papieża Franciszka ekologiczną inspiracją

I panel o nazwie „Człowiek dla świata czy świat dla człowieka? Sprawiedliwość międzypokoleniowa a zrównoważony rozwój” rozpoczął się od wystąpienia wprowadzającego o. prof. dr hab. Jana Andrzeja Kłoczowskiego (Wydział Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), który przytoczył i omówił tezy zawarte w encyklice Papieża Franciszka.

Następnie przysłuchiwał się debacie ośmiorga pozostałych panelistów, którzy w mniej lub bardziej otwarty sposób nawiązywali do jego słowa wstępu i poproszony o komentarz końcowy powiedział:   

– Ludzie mają ze swoją duszą i wiarą rozmaite kłopoty. Podawali Państwo tutaj bardziej przyziemne przykłady, bardzo konkretne, sprowadzali je na ziemię. A czy myśl filozoficzna, teologiczna nie wisi w powietrzu?

Profesor Kłoczowski zauważył także korelację ekologii, dbania o naturę z duchowością i podał przykład wypasu owiec w jego dosłownym i duchowym aspekcie, zaznaczając przy tym żartobliwie, że w trakcie debaty sam był w stanie przeprowadzić swój własny ekologiczny rachunek sumienia.

Organizator

Województwo Małopolskie

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020