Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

Zbigniew Bartuś – redaktor „Dziennika Polskiego”

Wczoraj zakończyliśmy spotkanie fascynującą dyskusją nt. wolności słowa. Zakończyła ją konstatacja, że wolność słowa powinna być jak najszersza, w niektórych wypadkach powinna być ograniczana przez prawo. Powinniśmy zadbać, by w wolności słowa zawarte były wartości – przede wszystkim przyzwoitość. Jak mawiał prof. Bartoszewski – warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca, zwłaszcza politykom.

Panel III: Wywalczona wolność i co dalej... przyszłość polski w Europie

- Czuć się a faktycznie być! Jesteśmy w Europie – czy czujemy się Europejczykami?

- Policentryczny porządek międzynarodowy a przynależność do organizacji i współpraca w ramach sojuszy. Czy nasz głos liczy się na forum międzynarodowym?

- Unia Europejska nie tylko skarbonką. Wsparcie postępu, otwarty rynek pracy, nieograniczona mobilność, poszanowanie najważniejszych wartości i praw, czyli co zawdzięczamy UE?

- Czy jesteśmy w stanie zaoferować Europie nową wartość intelektualną? Interesy versus potencjały Unia Europejska 2020+. Nowe relacje? Nowe potrzeby? Nowe scenariusze?

- Regiony strategią dla rozwoju polityki spójności? Nowe idee, a co z polityką?

- Centralizacja wydatków z funduszy europejskich. Plusy i minusy nowego pomysłu na dystrybucję środków UE

ks. prof. dr hab. Tadeusz Pieronek

Temat XI Konferencji jest fascynujący. Pytanie to daje do myślenia, sugeruje, że nie chodzi tylko o przyszłość Polslki w UE, ale dopuszcza inne scenariusze.
W 1989 roku byliśmy świadkami zadania śmiertelnej rany systemowi komunistycznemu – przez Solidarność na czele z Lechem Wałęsą. Sukces Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca był sygnałem, że można odsunąć komunistów od władzy. Dziś słyszymy, że był zdradą, a więc czy wywalczyliśmy sobie wolność?

prof. dr hab. Zdzisław Mach

Jedną z kluczowych spraw łączących wystąpienia profesorów Pieronka i Grossego jest kwestia uczestnictwa Polski w Unii rozumianego nie tylko jako wspólnota gospodarcza, ale też poczucie przynależności i dzielenia wspólnych wartości.

dr hab. prof. UW Tomasz Grzegorz Grosse

Jesteśmy w Europie. Czy czujemy się Europejczykami? Polacy czują się nimi znacznie bardziej, niż wiele narodów Europy zachodniej.
Dlaczego Polacy są proeuropejscy, dlaczego niektóre nacje zachodnie tracą entuzjazm do bycia Europejczykiem? Co jest warunkiem tych zjawisk?

Jacek Żakowski

Wolność i suwerenność – te dwa pojęcia zlały się przez pół wieku PRL-u. Żyliśmy z przekonaniem, że wolność i suwerenność to jest to samo. To jedna z przyczyń stworzenia hybrydy „suwerennej niewoli” – wyobrażenia o państwie, że suwerenność władzy może się stać źródłem opresji dla obywateli. Ta rozbieżność ma fundamentalny wpływ na to, jak urządzaliśmy wolną Polskę.

dr Władysław Kosiniak-Kamysz

Samorządność jest wpisana w filozofię mojej partii politycznej. To, o czym mówił prof. Flis, jest napędem zmian zachodzących w PSL. Dla nas wyniki samorządowe są zawsze 2-3 razy lepsze niż wybory do Sejmu. Rozwarstwienie wyborców jest dla mnie pewnym problemem.

Eliza Michalik

Wszystkie badania potwierdzają, że samorząd cieszy się większym zaufaniem niż partie polityczne. Polacy cenią sobie możliwość samostanowienia.
W dyskusji poruszymy kilka aspektów samorządności: pieniądze, dotacje z UE, przejrzystość – jak rozliczać finanse, stosunek władzy centralnej do samorządu. Oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy sfałszowanie wyborów jest możliwe.

prof. dr hab. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dzięki Unii Europejskiej z sukcesem przeprowadziliśmy decentralizację państwa, wprowadzając samorządy wojewódzkie i lokalne. Większość inwestycji ze środków unijnych przeprowadzana jest na poziomie lokalnym. Z pieniędzmi przychodzi know-how w zakresie projektowania, monitoringu, ewaluacji. Jestem dumny z tego, że mamy wykształcone myślenie strategiczne na poziomie województw.

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020