Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

Panel IV: Samorządność po 2020 roku – wolność do samostanowienia w regionach

- Samorząd a rząd. Czy możliwe jest partnerstwo na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju?

- Czym żyje Polska samorządowa? Inicjatywy polskich samorządów – przywilej samodzielnego myślenia czy grzech?

- Zacieranie się granice polityki krajowej a polityki samorządowej. Rola samorządów w budowaniu potencjału i przewag. Czy regiony w pełni wykorzystują swój potencjał?

- Wiemy wszystko o wszystkich, czyli jawność życia publicznego w Polsce

- Przestrzeń publiczna przyjazna mieszkańcom – jak samorządy wsłuchują się w głos mieszkańców? Czy ruchy oddolne są w stanie wpływać na decyzje polityków?

- Quo vadis Polonia? Legislacja na poziomie samorządów – wielki skok w przyszłość czy powrót do przeszłości?

- Dwadzieścia osiem lat przemian – jak reforma samorządowa zmieniła Polskę?
 

dr hab. Jarosław Flis

Przedstawię Państwu, w jaki sposób samorząd wojewódzki zygzakuje pomiędzy rządem a wójtem. Wahadło polityczne ma nieoczywiste ruchy na poziomie samorządu wojewódzkiego. Ruchy złożonego wahadła mają dwa bieguny – większość sejmową i opozycję. Na poziomie samorządowym podobnie – partię władzy i opozycję. Pomiędzy nimi prowadzona jest subtelna gra rozpięta na różnych korzyściach oraz sentymentach antypartyjnych.

dr Ryszard Schnepf

Tytuł konferencji zobowiązuje do mówienia o wolności. Zasmuca mnie to, ponieważ choć wszyscy zgadzamy się, jakie wartości budują wolność, to w coraz mniejszym stopniu są one podzielane przez ogół społeczeństwa. Coraz częściej mówimy sami do siebie, również w sensie generacyjnym. Nastąpiło pęknięcie, które wskazuje, że my też jesteśmy winni. Na tej sali nie ma studentów, młodych ludzi.

dr hab. Jarosław Flis

Każdy, kto widział, jak odbywa się wywóz śmieci w Grecji i w Polsce wie, że u nas jednak jesteśmy bliżej Finlandii, choć poziom zaufania publicznego jest u nas nisko. Polacy mają tendencję do czarnowidztwa.

Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Działam w samorządzie od 1990 roku, a więc mam spore w tym względzie doświadczenie. Jestem przekonany, że samorząd terytorialny jest największym osiągnięciem wolnej Polski.

Pamiętam lata 90. i to, jak nagle Polska zaczęła się zmieniać. Pamiętam ten entuzjazm i energię. Polska bez samorządu by się nigdy nie zmieniła.

Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza

Jestem urodzonym optymistą. Z mojej perspektywy – gminy 20-tysięcznej – to, co się dzieje w Polsce, to niesamowite upolitycznienie wyborów. Święto samorządu funkcjonuje w kontekście walki o stołki w Warszawie. Partia rządząca nie może pochwalić się sukcesami w samorządach – być może stąd też wynika jej niechęć do nas.

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Władysław Gomułka mawiał: "Odkąd krowa została zapłodniona przez człowieka, znacznie wzrosło pogłowie bydła". Narodziło się przekonanie, że władza centralna może wszystko.
Od 20 lat mamy proces odwrotny. NIK przeprowadziła 200 tysięcy kontroli jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek: samorząd terytorialny gospodaruje lepiej i skuteczniej od administracji centralnej.

Witold Zembaczyński – Poseł na Sejm RP

Wybory w 2018 roku uważam za najważniejsze w historii Polski, bowiem będzie to spór, jaka ma być Polska w przyszłości, gdy unijne źródełko zacznie wysychać. Czy będzie to kraj otwarty, czy prywatne podwórko pewnego polityka?

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020