Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

dr hab. prof. UW Tomasz Grzegorz Grosse

Polacy są narodem proeuropejskim – dr hab. prof. UW Tomasz Grzegorz Grosse – Uniwersytet Warszawski, Instytut Europeistyki

Jesteśmy w Europie. Czy czujemy się Europejczykami? Polacy czują się nimi znacznie bardziej, niż wiele narodów Europy zachodniej.
Dlaczego Polacy są proeuropejscy, dlaczego niektóre nacje zachodnie tracą entuzjazm do bycia Europejczykiem? Co jest warunkiem tych zjawisk?


Czym powinni zajmować się politycy unijni? Dane mówią, że największymi problemami są: imigracja i terroryzm, a także słabość gospodarki i bezrobocie. Na dole listy znalazły się prawa człowieka i polityka obronna.

Problem nr 1 to imigracja. Dane nie wskazują na to, czy jest to problem czy szansa. Większość Europejczyków uważa to za problem. To kraje naszej części Europy oraz Włosi, Grecy i Francuzi.

Czy imigranci się integrują? Nie – zdaniem Szwedów, Włochów, Cypryjczyków. Podobne zdanie mają również obywatele Grecji, Niemiec i Francji.

Czy sprawy w UE zmierzają w dobrym kierunku? Większość uważa, że nie. Najbardziej krytyczni i pesymistyczni są Grecy, Słowacy, Włosi i Francuzi. Polacy mają bardzo dobrą opinię na temat sposobu prowadzenia kwestii unijnych.

Czy sprawy w państwach członkowskich idą w dobrym kierunku? We wszystkich państwach ocena spraw w państwie jest lepsza niż ocenia całej Unii. Najbardziej krytyczna w ocenie sytuacji unijnej są: Grecja, Hiszpania, Włochy i Słowacja. W Polsce wręcz przeciwnie – większość mówi, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku.

Demokracja w Europie. Jest dużo gorzej oceniana w strefie euro, państwa spoza tej strefy uważają, że demokracja funkcjonuje dobrze. Najgorzej oceniają ją Grecy, Hiszpanie, Włosi i Cypryjczycy. Polacy znów mają odmienną opinię.

Demokracja w państwach członkowskich – jest bardziej pozytywnie oceniana niż demokracja w całej UE. Najbardziej krytyczni są Grecy, Włosi, Litwini, Słowacy i Słoweńcy. Pozytywna ocena demokracji jest w Polsce.

Oczekiwanie zmian. Komisja Europejska zadała ciekawe pytanie: czy partie populistyczne są zagrożeniem, czy szansą na zmianę polityki? Ponad 50% respondentów uważa, że nie takie partie są zagrożeniem demokracji. Największe pragnienie zmiany jest w niemal wszystkich krajach strefy euro.

Wnioski:
Polityka obrony nie jest postrzegana jako istotny problem polityczny, nawet w Niemczech i Francji.
Promocja praw człowieka i demokracji nie jest najważniejsza dla Europejczyków.
Największe problemy to imigracja, terroryzm i problemy gospodarcze.
Największe problemy występują w krajach strefy euro i dotkniętych kryzysem migracji.
Narody UE są otwarte na ugrupowania populistyczne.
Polska jest na tym tle względnie zadowolona oraz bardzo proeuropejska. Dlaczego? Bo nie weszliśmy do strefy euro i jesteśmy poza kryzysem migracyjnym.

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020