Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

II Panel: Europa migrująca – Europa mobilna – Europa poszukująca

– Polityka migracyjna Unii Europejskiej i Polski. Stagnacja? Diagnoza obecnej sytuacji.
– Czy mamy w Europie, Polsce kryzys migracyjny? Jak przygotować Polskę na jego konsekwencje?
– Imigranci na rynku pracy – szanse i zagrożenia. Czy jesteśmy w stanie wykorzystać napływający potencjał?
– Uchodźca, czyli kto? Ruchy ludnościowe w różnych częściach świata, Europy, Polski.
– Migracja odpowiedzią na zmiany demograficzne. Czy Europejczyków zastąpią w Europie mieszkańcy Afryki i Azji?
– Współcześni Nomadzi – trend czy trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze? Motywacje ludności do przemieszczania się. Jak mobilni są mieszkańcy Polski na tle Europy?
– Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych?

Wystąpienie wprowadzające:

dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Moderator:

Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

Paneliści:

dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki – kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Marek Benio – Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy
dr Jadwiga Gałka – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa
dr hab. Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Maria Pamuła – Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020