Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Władysław Kosiniak-Kamysz

Zachęcajmy Polaków do powrotu

2,5 miliona Polaków przebywa poza granicami kraju. Nie są to tylko wyjazdy o podłożu ekonomicznym, dla blisko 30 procent powodem wyjazdu jest brak perspektyw - podkreślił poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas II panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa migrująca – Europa mobilna – Europa poszukująca”.

Dr Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że polską racją stanu jest zachęcanie Polaków do powrotu do kraju. W 2050 roku, według prognoz NBP potrzeba będzie w Polsce około 5 mln osób, żeby wypełnić lukę na rynku pracy. Musi być kompleksowa polityka państwa wobec migracji, na którą składać się będzie zachęcanie Polaków do powrotu, powstrzymanie przed wyjazdem za granicę tych, którzy noszą się z takim zamiarem oraz stabilna polityka wobec cudzoziemców przyjeżdżających do Polski do pracy.

W przeciągu 2-3 lat w Polsce dokonała się wielka zmiana wobec uchodźców, staliśmy się krajem zamkniętym dla nich – zaznaczył poseł. Europa stała się Europą narodowych egoizmów, a nie solidarnych narodów – dodał.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020