Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Maria Pamuła

Brak polityki wobec migrantów

Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o napływ migrantów długoterminowych - zaznaczyła Maria Pamuła z Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców podczas II panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa migrująca – Europa mobilna – Europa poszukująca”.

W opinii Marii Pamuły, Unia Europejska nie ma wspólnej polityki wobec migrantów. Jedynym wspólnym mianownikiem jest powtrzymanie przyjazdu migrantów do Europy. Jako Unia Europejska jesteśmy wspólnym organizmem, więc Polska nie uniknie przepływu migrantów.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020