Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

dr Jadwiga Gałka

Bez recepty na migracje

Ruchy migracyjne będą się nasilać w kolejnych latach. Europa nie opracowuje żadnych mechanizmów, aby rozwiązać kryzys migracyjny - zaznaczyła dr Jadwiga Gałka z Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w trakcie II panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa migrująca – Europa mobilna – Europa poszukująca”.

Zdaniem dr Jadwigi Gałki migracja jest procesem, na który mają wpływ nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także kulturowe i klimatyczne.

W Polsce potrzebna jest polityka reintegracyjna, aby Polacy zaczęli powracać do kraju. Barierą zniechęcającą Polaków do powrotu jest przede wszystkim poziom zarobków, jakość rynku pracy, brak polityki edukacyjnej dla dzieci emigrantów.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020