Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

 ks dr hab. Janusz Balicki

Człowiek ważniejszy niż system

Afryka przeżywa okres, w którym jest bardzo wysoka dzietność i spada umieralność, więc nie da się zahamować ruchów migracyjnych z Afryki - powiedział ks dr hab. Janusz Balicki, kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w trakcie II panelu X Konferencji Krakowskiej „Europa migrująca – Europa mobilna – Europa poszukująca”.

Jak dodał ks. Janusz Balicki należy się zastanowić co zrobić, że tak wielu migrantów z Afryki nie ryzykowało życia, usiłując się przedostać do Europy. Trzeba patrzeć indywidulanie na człowieka, bo człowiek jako jednostka jest ważniejszy niż system społeczny.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020