Konferencje Krakowskie

Świat współpracy – świat konfrontacji

Jak kryzysy w Unii Europejskiej i jej otoczeniu mogą wpłynąć na nasz kraj? Czy w związku z obecnymi sytuacjami kryzysowymi na arenie międzynarodowej powinniśmy zrewidować naszą politykę zagraniczną? Czy polskiej gospodarce grozi stagnacja? To tylko niektóre pytania, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy VIII Konferencji Krakowskiej. Spotkanie odbędzie się w Krakowie, w dniach 15-16 czerwca 2015 r.

Zaproszenie        Program Konferencji        Rejestracja         Wystąpienia i pytania programowe (pdf)          Program (pdf)

 

Swój udział w konferencji zapowiedzieli, jak co roku, znani politycy, finansiści i samorządowcy, m.in. Elżbieta Bieńkowska - unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, były premier Włodzimierz Cimoszewicz i były wicepremier Grzegorz Kołodko, Olgierd Dziekoński - sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, edurodeputowani: Michał Boni i Jan Olbrycht, senator Janusz Sepioł, Mateusz Morawiecki – prezes zarządu Banku Zachodniego WBK, prof. Witold Orłowski – członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP.

VIII Konferencja Krakowska będzie się odbywać pod hasłem "Świat współpracy – świat konfrontacji. Wybory strategiczne dla Polski w warunkach podwyższonej niepewności". Dyskusja będzie koncentrowała się m.in. wokół zagadnień związanych z zagrożeniami, ale i szansami dla polskiej gospodarki w czasach niepewności, wyzwaniami dla polskiej polityki zagranicznej, problemami imigracji, przyszłością samorządności, rozwojem metropolii.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020