Konferencje Krakowskie

Ksenia Naranowich

Brakuje informacji dla cudzoziemców

Coraz więcej imigrantów decyduje się na pozostanie w Polsce, nie traktując jej jako kraj tranzytowy - zaznaczyła Ksenia Naranowich, prezes Fundacji Rozwoju "Oprócz Granic”, podczas III Panelu „Imigracja – szansą dla Polski?”
Dodała, że prawo dotyczące cudzoziemców jest bardzo rozbudowane, a brakuje powszechnej i kompleksowej informacji ze strony instytucji państwa. Tę wiedzę imigranci zdobywają na ogół sami. Na pomoc mogą liczyć przede wszystkim od organizacji pozarządowych. Po zmianie przepisów możemy się spodziewać narastania zjawiska łączenia rodzin, czyli sprowadzania przez imigrantów rodzin do Polski.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020