Konferencje Krakowskie

V panel: Miasta – aglomeracje – obszary wiejskie: współpraca czy rywalizacja?

Podczas II panelu „Miasta – aglomeracje – obszary wiejskie: współpraca czy rywalizacja” w drugim dniu trwania VIII Konferencji Krakowskiej oficjalnie zainaugurowano platformę – magazynu ‘MIASTO’ - wspólnej inicjatywy Związku Miast Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz partnerów.

Paneliści odpowiadali na kilka pytań problemowych, w tym m.in. 

- stan polskich miast: szansa czy bariera rozwoju Polski?
- polityka rządu i regionów wobec miast vs. polityka urbanistyczna miast,
- skutki metropolizacji przestrzeni polskich miast,
- zarządzanie rozwojem miast i obszarów funkcjonalnych / metropolitalnych: czy istnieje skuteczne zintegrowane podejście?
- nowe zjawiska w polskich miastach: migracje, brak tożsamości lokalnej i kulturowej, ruchy miejskie.

W panelu wzięli udział: prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący grupy URBACT, Janusz Sepioł - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Agnieszka Dawydzik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Spójności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, prof. Aleksander Noworól – Uniwersytet Jagielloński, prof. Tomasz Parteka – Politechnika Gdańska, Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz prof. Tadeusz Markowski - Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Panel moderował Jacek Woźniak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Paneliści skupili się na kilku kwestiach w aspekcie miast i obszarów wiejskich oraz ich współpracy:

- smart cities: potrzeby a technologie (pytanie: czy miasta nadążą za „smart”? – Jan Olbrycht), fantom czy wyzwanie?,

- koordynowanie polityki miejskiej i wymiarów miejskich w różnych politykach publicznych w Unii Europejskiej,

- polityka miejska (czym jest? „W sensie wydatkowanie środków jest polityką regionalną, w sensie horyzontalnym – już nie” – Jan Olbrycht),

- model wspierania miast (może należy utworzyć ministerstwo na poziomie krajowym ds. miast, jak to jest we Francji? - Jan Olbrycht),

- miasta jako motory napędowe regionów,

- estetyka miast jako jeden z czynników rozwoju („dobrą gospodarką miejską budujemy kapitał” – Janusz Sepioł),

- suburbanizacja i jej wpływ na miasto i obszary wiejskie,

- rewitalizacja i reurbanizacja powiązane z nowymi modelami życia i chęcią poprawy jego jakości („dystans w wielkości PKB między Polską a Hiszpanią jest daleko mniejszy niż dystans między tymi krajami w obszarze mieszkalnictwa” – Janusz Sepioł),

- zintegrowane inwestycje terytorialne (podejście typowe czy indywidualne: które rozwiązanie będzie bardziej efektywne?),

- planowanie przestrzenne: teoria a praktyka,

- kapitał terytorialny (zasoby naturalne, ludzkie, kulturowe, organizacyjne) warunkujące potencjał rozwojowy terytorium).

Na zakończenie konferencji prof. Tomasz Parteka przywołał wybitną postać prof. Antoniego Kuklińskiego, współtwórcę Konferencji Krakowskich.

Moderator: Jacek Woźniak - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Wystąpienia wprowadzające:

prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

dr Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący grupy URBACT

Janusz Sepioł - Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Dyskusja panelowa z udziałem:

Agnieszka Dawydzik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Spójności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - prezentacja

prof. Aleksander Noworól - Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych - prezentacja

prof. Tomasz Parteka – Politechnika Gdańska

Andrzej Porawski – dyrektor Biura Związku Miast Polskich

prof. Tadeusz Markowski - Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020