Konferencje Krakowskie

Mirosław Bieniecki

Brak woli i pomysłów

Nie ma w Polsce woli politycznej ani pomysłów jak poradzić sobie z imigracją - powiedział Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Instytut Studiów Migracyjnych, w czasie III Panelu „Imigracja – szansą dla Polski?”
W jego opinii, na poziomie lokalnym także brakuje pomysłów jaką politykę prowadzić wobec imigrantów i jak integrować cudzoziemców. Imigrantami zajmują się przede wszystkim organizacje pozarządowe, korzystając z funduszy unijnych.

Katalog działań wobec imigrantów jest prosty – zaznaczył Mirosław Bieniecki. Jest to pomoc prawna, nauka języka oraz tzw. oprowadzenie po domu – pozwalające się zorientować w strukturze lokalnych instytucji i codziennym funkcjonowaniu w danym środowisku. Na razie Polska nie potrafi wykorzystać zjawiska imigracji – dodał.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020