Konferencje Krakowskie

III panel: Imigracja – szansą dla Polski?

Moderator:

Prof. Jarosław Górniak - Uniwersytet Jagielloński, Dziekan Wydziału Filozoficznego

Paneliści:

prof. Maciej Duszczyk – kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami

dr Paweł Kowal – publicysta, b. wice Minister Spraw Zagranicznych

Ksenia Naranowich – prezes Fundacji Rozwoju "Oprócz Granic”, Warszawa

prof. Tadeusz Pomianek – rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie

Mirosław Bieniecki – prezes Fundacji Instytut Studiów Migracyjnych

dyskusja

 

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube