Konferencje Krakowskie

Scenariusze dla Europy

W rozwoju Europy możliwe są trzy scenariusze. Dwa z nich są pesymistyczne - stwierdził prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w trakcie panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Globalna Europa 2050 przewiduje, że w pierwszym scenariuszu nastąpi zastój w integracji europejskiej, w drugim dojdzie do fragmentacji integracji europejskiej, a tylko jeden przewiduje, że nastąpi dalsza integracja europejska przyczyniająca się do renesansu UE. Jednymi z poważniejszych wyzwań w rozwoju UE będą m.in. zmiany demograficzne, wykorzystanie zasobów naturalnych, środowisko, zmiany klimatyczne. Dla rozwoju Europy konieczne jest m.in. inwestowanie w wiedzę i dalsza integracja polityczna i kulturalna.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020