Konferencje Krakowskie

Rytuał strategii

W podejściu do planowania strategicznego mamy do czynienia z dwoma podejściami. W pewnych kręgach panuje przekonanie, że niepotrzebne są strategie, gdyż wszystko załatwi wolny rynek – podkreślił dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego w czasie panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Z drugiej strony istnieje rytuał strategii, w myśl którego niemal każda instytucja, nawet szkoła musi mieć swoją strategii. Zapanowała moda na pisanie strategii. Jan Olbrycht apelował, by nie mylić strategii z prognozami.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020