Konferencje Krakowskie

Błąd planistyczny

Samorządy w Polsce zaplanowały swój rozwój w sposób nieracjonalny przeznaczając ogromne tereny pod zabudowę. Obszary te nigdy nie zostaną wykorzystane w całości w tym celu, a blokowane są inne inwestycje podkreślił - senator Janusz Sepioł podczas panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Jego zdaniem gminy w Polsce dobrowolnie zrezygnowały z dochodów z takich instrumentów jak renta planistyczna, opłaty adiacenckie. 

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020