Konferencje Krakowskie

Strategiczne myślenie

Niepewność rzeczywistości każe postawić pytanie po co należy planować, dla kogo to robić, kto ma z tego skorzystać – zaznaczył Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podczas panelu „Wolność - przywództwo strategiczne – wizja przyszłości” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Minister dodał, że potrzebujemy strategii po to, żeby opracować plan działania, przewidzieć oczekiwane skutki. Takie planowanie okazało się skuteczne, pozwalając np. niektórym krajom uniknąć pułapki średniego dochodu. W demokratycznych państwach, think tanki przyczyniają się do zaplanowania dobrej polityki rozwoju. Olgierd Dziekoński zaznaczył, że strategia wtedy jest żywa i skuteczna, kiedy jest przedmiotem szerokiej debaty.

Prezentacja

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020