Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Samorząd terytorialny gospodaruje pieniędzmi lepiej i skuteczniej od administracji centralnej – Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Władysław Gomułka mawiał: "Odkąd krowa została zapłodniona przez człowieka, znacznie wzrosło pogłowie bydła". Narodziło się przekonanie, że władza centralna może wszystko.
Od 20 lat mamy proces odwrotny. NIK przeprowadziła 200 tysięcy kontroli jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek: samorząd terytorialny gospodaruje lepiej i skuteczniej od administracji centralnej.

Nie jest tajemnicą, że projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczący nowego instrumentarium uwzględnia mechanizm zamrażania przekazywania funduszy do państwa, w którym doszło do naruszenia samorządności.

Państwo, które naruszyło normy, będzie miało wstrzymane fundusze i będzie to głosowane mniejszością kwalifikowaną, a nie większością.

Z punktu widzenia samorządu to nie jest krzepiąca wiadomość.

W nowej perspektywie samorząd będzie decydował o 40% środków w porównaniu z 25% poprzedniej. Ale to ostatnia taka perspektywa. Środki będą już inaczej lokowane. Dla Polski oznacza to, że kończy się era łatwego pieniądza. Samorząd będzie musiał poszukać nowych narzędzi ich zdobycia. To są narzędzia trudniejsze, sprawdzające się w państwach z wyższym stopniem zaufania publicznego, np. PPP (w Polsce często jest jeszcze czwarte P – prokurator…).

Administracja rządowa wchodzi w nowe kompetencje, np. wynagrodzenie samorządowców czy likwidacja gmin. Likwidacja Ostrowic to precedens, wcześniej nigdy rząd centralny nie zlikwidował jednostki samorządowej.

W samorządach nie jest idealnie. Są obszary, które nas niepokoją, np. funkcjonowanie spółek komunalnych. To pochodna amortyzowania funduszy unijnych, ale też wydawanie środków niezwiązanych z podstawową działalnością takich spółek, m.in. na sponsoring wydarzeń sportowych.

Nie mam wątpliwości, że jeśli ktoś poważy się na fałszowanie wyborów, to ten fakt dotrze do opinii publicznej. W Polsce jest możliwość ingerencji w wybory, ale do masowego fałszowania nie dojdzie. Polskie społeczeństwo jest na tyle mądre, że do tego nie dopuści.

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020