Konferencje Krakowskie

11 Konferencja Krakowska - Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości - 18–19 czerwca 2018

Marszałek Jacek Krupa

Otwarcie XI Konferencji Krakowskiej "Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości" – Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa

Dialog jest zawsze czymś, co łączy, nawet gdy przebieg rozmowy wydaje się niezwykle burzliwy. Poprzez dialog tworzymy wspólnotę, a poprzez jego jakość oddziałujemy na kulturę – powiedział marszałek Jacek Krupa, otwierając XI Konferencję Krakowską. Hasło tegorocznej konferencji: „Wiek wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości” nawiązuje do jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – podkreślił marszałek. W 1918 roku Polacy wywalczyli ją swoją krwią, zdolnościami dyplomatycznymi i intelektem. Była to wolność nie tylko w rozumieniu terytorialnym czy administracyjnym, ale także wolność wypowiedzi i dyskusji.

 Wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze – dodał marszałek Krupa. – To przede wszystkim od nas, obywateli, zależy, jak będziemy tę naszą wolność rozwijać i o nią dbać.

Polska w realizacji zasady decentralizacji zapisała wspaniałą kartę w swojej historii. Samorządy stały się ucieleśnieniem idei demokracji, według których to sami obywatele aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji politycznych.

Samorząd to także ważny partner dla rządu, a jego rola jest nie do przecenienia z uwagi na bieżące monitorowanie potrzeb mieszkańców.

Kierunek zmian legislacyjnych dokonanych niedawno i planowanych w najbliższej przyszłości może sugerować, że przeprowadzony ponad ćwierć wieku temu podział zadań ulegnie gruntownej reorganizacji. Czy ten powrót z dobrze obranej drogi jest możliwy i, co ważniejsze, uzasadniony?

Wydawnictwa

okładka publikacji "Wiek wolności"

Organizator

Województwo Małopolskie

Patroni medialni

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020