Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

IV Panel - sesja społeczna: Małopolska innowacyjna społecznie

– Innowacje społeczne – moda czy sposób na sprostanie wyzwaniom współczesnego świata?
– Marzenia o lepszym…, czyli jakie innowacje społeczne są w Polsce najbardziej potrzebne?
– Jak edukować, aby angażować społecznie? Czy III sektor jest w stanie zapełnić lukę kompetencyjną?
– Co hamuje zaangażowanie społeczne w Polsce?
– „Skurczenie się czasu”. Czy innowacje społeczne mogą być katalizatorem rozwoju?
– Wyzwanie jutra - innowacje społeczne czy innowacje technologiczne?
– Innowacje społeczne a aktywność administracji publicznej - jak wspierać i czy wspierać?

 

Wystąpienie wprowadzające:

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu

Moderator:

Jan Strycharz – Dyrektor Programowy Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych

Paneliści:

Dorota Krakowska – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa
Jan Kundziołka – Social Wolves
Joanna Makocka – Koordynator Programu Innowacje Społeczne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Paweł Niziński – Biuro Better/Goodbrand, Chief Executive Officer
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu
Martyna Rubinowska – ASHOKA (Międzynarodowa Organizacja Innowatorów Społecznych)

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020