Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Joanna Makocka

Potrzeba rozwagi w ocenie innowacji społecznych

Mamy wiele przypadków, kiedy wdrażane projekty z zakresu innowacji społecznych nie są skalowalne. Trzeba wyobraźni, by budowane modele wytrzymały próbę czasu – oceniła Joanna Makocka, koordynator programu Innowacje Społeczne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podczas IV Panelu „MałoPolska innowacyjna społecznie”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło wspieranie projektów innowacyjnych społecznie pięć lat temu, wydatkując na wdrażanie takich projektów środki publiczne. To była bardzo dobra droga, która będzie kontynuowana – zapowiedziała Joanna Makocka.

Ewaluacja działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pokazała, że chociaż zasadniczym celem działań tej instytucji jest wspieranie tzw. twardych innowacji, jednak w zakresie innowacji społecznych udało się zaprosić do działania przedstawicieli III sektora we współpracy z nauką i biznesem. Dzięki symbiozie tych trzech sfer innowacyjność społeczna może realizować się w dziedzinach, które wcześniej nie wkraczały w sferę społeczną. 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020