Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Jan Kundziołka

Kreujemy nowych innowatorów społecznych

W Polsce innowacją społeczną jest ciągle wyrównywanie szans edukacyjnych. Celem działania wielu innowatorów jest realizowanie działań, które wyrównują deficyty w sferze społecznej – uważa Jan Kundziołka z Social Wolves, uczestnik IV Panelu „MałoPolska innowacyjna społecznie”.

W drugim dniu X Konferencji Krakowskiej opowiedział o wdrażaniu społecznego projektu „Zwolnieni z teorii”, przeznaczonego dla uczniów szkół średnich i studentów, zachęcającego do działań prospołecznych.

Wśród kompetencji, jakie kształtuje projekt znajdują się przede wszystkim tzw. umiejętności miękkie, związane z komunikacją, asertywnością i umiejętnością współpracy. Jak zauważył Jan Kundziołka, wśród młodych ludzi jest ogromne zapotrzebowanie na doskonalenie tego typu umiejętności. Dodatkowo, kompetencje zdobyte w ramach projektu są doceniane przez sektor biznesowy czy naukowy. W ciągu czterech lat działania projektu wzięło w nim udział ponad 30 tys. osób.

Innowacje społeczne muszą trafiać do konkretnego środowiska zainteresowanych. Konieczne jest dobre rozeznanie, kto jest interesariuszem innowacji społecznych. Jak zauważył Jan Kundziołka, w tworzeniu innowacji ważna jest elastyczność i ciągłe poszukiwanie innych dróg dochodzenia do celu, z wykorzystaniem nowych rozwiązań, jakie narzuca dynamicznie rozwijajacy się trend technologiczny.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020