Konferencje Krakowskie - Regionalna debata o przyszłości Małopolski, Polski, świata

III Konferencja Krakowska - dokąd zmierza Polska?

Czy jesteśmy w stanie wykorzystać małopolski potencjał kreatywności i stać się regionem wiedzy i innowacji, jaka będzie Polska i Małopolska za 20 lat i czy dynamiczne i innowacyjne społeczeństwo jest szansą na skok cywilizacyjny w naszym regionie – na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy III Konferencji Krakowskiej, zorganizowanej w Krakowie 18 i 19 czerwca 2010 r. pod hasłem pod hasłem „Polonia Quo Vadis?”

Otwierając konferencję, marszałek Marek Nawara zaprezentował wizję rozwoju województwa. - Małopolska stoi przed szansą stania się kreatywnym regionem wiedzy i innowacji, a kluczem do sukcesu ma być m.in. ścisłe współdziałanie pomiędzy trzema środowiskami: władzami regionalnymi i lokalnymi, środowiskiem naukowym i przedsiębiorcami - zaznaczył.

- Konieczne będą także zmiany w systemie edukacji. Chodzi o to, aby już od najmłodszych lat – już na poziomie szkoły podstawowej - uczyć młodzież przedsiębiorczości i innowacyjnego podejścia – mówił Marek Nawara. Jako najważniejsze wyzwania dla Małopolski marszałek wskazał konieczność nadrobienia zaległości w sferze infrastruktury transportowo-komunikacyjnej. Przedstawił także listę inwestycji prorozwojowych dla Małopolski.

O prognozach rozwoju Polski i Europy mówił prof. Krzysztof Rybiński ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jak ocenił Polska ma przed sobą ostatnie dziesięć lat, podczas których możemy dogonić Zachód. Po 2020 roku będzie to niemożliwe ze względu na wyzwania demograficzne, klimatyczne i energetyczne.  Poważny problem, z jakim Europa i świat będzie musiał się zmierzyć w najbliższych latach to kwestia starzejących się społeczeństw, a co za tym idzie zwiększenie wydatków publicznych na świadczenia dla rosnącej liczby emerytów. Przekonywał także, że przed Polską stoi ogromne wyzwanie technologiczne i choć potencjał technologiczny rośnie, to mamy wieloletnie zapóźnienia i trudno będzie nam dogonić rozwinięte kraje. Do tego dochodzi olbrzymie wyzwanie związane z polityką klimatyczną.

Zdaniem prof. Antoniego Kuklińskiego z Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University w Nowym Sączu problemem współczesnych społeczeństw jest „ubóstwienie” przez internet, które przejawia się w zatraceniu umiejętności przekształcania informacji. Przekonywał także, że jedyną szansą dla Polski na wygranie kolejnej dekady jest upowszechnienie kultury myślenia strategicznego wśród elit politycznych.

 PROGRAM III KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

O konferencjach

Konferencje Krakowskie to organizowane przez Województwo Małopolskie od 2008 roku cykliczne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych debat o przyszłości Europy, Polski i regionów. Każdego roku w debatach biorą udział wybitni ekonomiści, socjologowie, politolodzy, finansiści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Idea Konferecji

Sukiennice - Kraków
Sukiennice - Kraków

Paneliści

Do udziału w konferencjach krakowskich zapraszani są wybitni naukowcy, politycy i intelektualiści, a także samorządowcy i przedstawiciele administracji rządowej. Każdego roku zaproszenie przyjmują eksperci w dziedzinach będących tematem dyskusji. Dobór panelistów z różnych środowisk gwarantuje interesującą dyskusję i pozwala na zaprezentowanie różnych punktów widzenia.

Organizator

Województwo Małopolskie

Honorowy patronat

komisjaeyropejska

Patroni medialni

 

Telewizja Polska Kraków

Radio Kraków

Dziennik Polski

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament Polityki Regionalnej

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Fundusze Europejskie w Małopolsce
znak barw rp poziom szara ramka rgb Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube