Konferencje Krakowskie

Ukazał się V tom Biblioteki Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju

Drukiem ukazał się V tom serii "Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju", stanowiący pokłosie V Konferencji Krakowskiej, która odbyła się w maju 2012 roku pod hasłem "Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski".

 

Zawartość tomu można ująć w sześć kręgów problemowych. Pierwszym jest transformacja sceny globalnej XXI wieku. Czy dominującym elementem tej sceny będzie układ G2:
Ameryka – Chiny, czy też triada: Ameryka – Chiny – Unia Europejska? Najbliższa przyszłość przyniesie odpowiedź na pytanie, czy Unia Europejska będzie elementem globalnego rdzenia, czy też elementem nowej globalnej peryferii XXI wieku. Warto z tego punktu widzenia przeanalizować treść opracowań znajdujących się w I części tomu – Europa wobec wyzwań globalnych i regionalnych XXI wieku.

Drugim kręgiem problemowym jest kryzys Europy oraz sposoby przezwyciężenia tego kryzysu, analizowane w kolejnej części tomu – Jaka będzie Europa po kryzysie? Już na wstępie warto uprzedzić, iż odpowiedź na pytanie zawarte w tytule części II jest dość mglista, pełna hipotez, śmiałych wizji oraz niedopowiedzeń. Bardzo trafna jest natomiast sama diagnoza kryzysu Europy.

Trzecim kręgiem problemowym jest wyrazista kontrowersja na temat obecnego stanu i przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Wydaje się, że szczególnie inspirująca jest  zintegrowana lektura kilku opracowań zawartych w każdej z części tomu. Warto zastanowić się nad kontrowersyjną tezą jednego z Autorów, że Unia Europejska przestaje być „wspólnotą” i staje się „europejską spółką strategiczną”. Bardzo ważna jest teza, że Unia Europejska staje się Unią wielu prędkości. Warto wreszcie zwrócić uwagę na artykuł mówiący o nieuniknionej „federalizacji” ekonomicznej architektury Europy.

Czwartym kręgiem problemowym, na którym skoncentrowano się głównie w części III – Zasoby i kompetencje rozwojowe Polski – jest efektywność funkcjonowania Polski w systemie Unii Europejskiej. Autorzy podkreślają, że Polska musi zaprezentować jasne stanowisko w sprawie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej i konsekwentnie się go trzymać. Zawartość tego tomu może być pomocna w formułowaniu takiego stanowiska.

Piątym kręgiem problemowym jest polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej. Opracowania zawarte w części IV tomu – Polska polityka rozwoju wobec zmian na scenie europejskiej i globalnej – są dobrą inspiracją do podjęcia dyskusji na ten temat. Czytelnik znajdzie tu prezentację doświadczeń w programowaniu terytorialnym Unii Europejskiej w odniesieniu do perspektywy 2050 roku, refleksję o strategicznych wyzwaniach dla Polski i jej regionów, rozważania na temat koncepcji hierarchizacji systemu planowania w Polsce, a także przemyślenia dotyczące uproszczeń i pułapek pojawiających się w myśleniu i dyskusji o polityce rozwoju polskich regionów.

Szóstym kręgiem problemowym jest kultura myśli strategicznej interpretowana w innowacyjnych artykułach V części tomu – Kultura myśli strategicznej: Europa – świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany? Autorzy wychodzą od pytania o znaczenie kultury myślenia strategicznego o przyszłości, a także dochodzą do wniosku, że przyszłość świata może być w większym stopniu oparta na wzorcach myślenia innych cywilizacji niż zachodnia. Na uwagę zasługuje opracowanie, w którym Czytelnik może odbyć fascynującą podróż po myśli strategicznej Chin.

W celu zapoznania się z publikacją zapraszamy do zakładki "Wydawnictwa".

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020