Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

III Panel - sesja gospodarcza: Przemysł w erze globalizacji

– Czy europejska polityka przemysłowa potrzebuje nowych ram?
– Polska w Europie. Wspólne gospodarcze wyzwania? Wspólna gospodarcza perspektywa?
– Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
– Indywidualizacja w dobie globalizacji – wyznacznik przyszłości?
– Globalizacja a przyszły rynek pracy, czyli człowiek versus robot
– Przemysł 4.0 i innowacyjność 4.0 – co dalej? Czy wielcy tracą przewagę?
– Ewolucja czy rewolucja w polskich firmach – kompetencje i wyzwania przyszłości

Wystąpienie wprowadzające:

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

Moderator:

Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego

Paneliści:

Adam Komarnicki – dyrektor operacyjny Elmodis

prof. dr hab. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Andrzej Soldaty – założyciel i partner projektu „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, ekspert w Ministerstwie Rozwoju

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

Zbigniew Warmuz – Prezes Zarządu Synthos Spółka Akcyjna

Stefan Życzkowski – Prezes ASTOR

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020