Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Stefan Życzkowski

Mamy kogo gonić

Mamy kogo gonić, mamy cel do osiągnięcia, co jest motorem rozwoju Polski - zaznaczył Stefan Życzkowski, prezes ASTOR w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej w czasie panelu „Przemysł w erze globalizacji i cyfryzacji”.

Stefan Życzkowski dodał, że w Polsce przez wiele lat trudno było żyć z robotyzacji. Przyspieszenie robotyzacji w Polsce nastąpiło w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, dzięki czemu osiąga się większą efektywność.

W Polsce barierą rozwoju technologii jest nadal brak kapitału. Aby zyskać przewagę konkurencyjną należy w Polsce zacząć od edukacji pracowników. Musimy całe życie się uczyć i rozwijać. Powinniśmy mieć także budżet czasowy na edukację.

Program X Konferencji Krakowskiej

Program konferencji (.pdf)

11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

12:00 UROCZYSTE OTWARCIE X KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

 

12:15–14:30

I PANEL: EUROPA ZAGROŻONA – WSPÓŁCZESNE WYZWANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

– Cyberzagrożenia versus cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w sieci: czy jest możliwa skuteczna ochrona?
– Współczesne oblicze wojny. Technologia czy militaryzacja? Co zapewni nam bezpieczeństwo?
– Europejska współpraca w dziedzinie obronności. Czy stanowi impuls do wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa i jedności?
– W jakim kierunku zmierza Europa? Czy Europa będzie silniejsza? Czy Unię Europejską powinna cechować bardziej siła narodów czy siła wspólnoty?
– „Terroryzm uliczny” – czy jesteśmy bezsilni wobec pojedynczych ataków fundamentalistów religijnych i szaleńców?

Moderator:

dr hab. Jarosław Flis – Uniwersytet Jagielloński

Paneliści:

Tomasz Chłoń – Ambasador, Departament Dyplomacji Publicznej, Kwatera Główna NATO
prof. dr hab. Stanisław Koziej – generał brygady w stanie spoczynku, profesor w Uczelni Łazarskiego
dr Krzysztof Liedel – Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego
dr Joanna Świątkowska – Dyrektor Programowa Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC

 

14:30–15:15
LUNCH

 

15:15–17:30

II PANEL: EUROPA MIGRUJĄCA – EUROPA MOBILNA – EUROPA POSZUKUJĄCA

– Polityka migracyjna Unii Europejskiej i Polski. Stagnacja? Diagnoza obecnej sytuacji.
– Czy mamy w Europie, Polsce kryzys migracyjny? Jak przygotować Polskę na jego konsekwencje?
– Imigranci na rynku pracy – szanse i zagrożenia. Czy jesteśmy w stanie wykorzystać napływający potencjał?
– Uchodźca, czyli kto? Ruchy ludnościowe w różnych częściach świata, Europy, Polski.
– Migracja odpowiedzią na zmiany demograficzne. Czy Europejczyków zastąpią w Europie mieszkańcy Afryki i Azji?
– Współcześni Nomadzi – trend czy trwałe zjawisko społeczno-gospodarcze? Motywacje ludności do przemieszczania się. Jak mobilni są mieszkańcy Polski na tle Europy?
– Czy mamy do czynienia z powrotem państw narodowych?

Wystąpienie wprowadzające:

dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

Moderator:

Bogusław Chrabota – redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

Paneliści:

dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki – kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Marek Benio – Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy
dr Jadwiga Gałka – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa
dr hab. Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
dr Władysław Kosiniak-Kamysz – Poseł na Sejm RP, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Maria Pamuła – Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców

 

17:30–17:45

PODSUMOWANIE I DNIA KONFERENCJI

 

18:00

KOLACJA

Program konferencji (.pdf)

Program konferencji (.pdf)

9.30 OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI
SESJE RÓWNOLEGLE W SALACH GALERII SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH:
SALA MICHAŁOWSKIEGO ORAZ SALA SIEMIRADZKIEGO

 

SESJA GOSPODARCZA („G”)

 

9.30–11.45
III/G PANEL: PRZEMYSŁ W ERZE GLOBALIZACJI I CYFRYZACJI

– Czy europejska polityka przemysłowa potrzebuje nowych ram?
– Polska w Europie. Wspólne gospodarcze wyzwania? Wspólna gospodarcza perspektywa?
– Czy globalizacja osiągnęła już swoje granice?
– Indywidualizacja w dobie globalizacji – wyznacznik przyszłości?
– Globalizacja a przyszły rynek pracy, czyli człowiek versus robot
– Przemysł 4.0 i innowacyjność 4.0 – co dalej? Czy wielcy tracą przewagę?
– Ewolucja czy rewolucja w polskich firmach – kompetencje i wyzwania przyszłości

 

Wystąpienie wprowadzające:

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza

Moderator:

Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego

Paneliści:

Artur Hanc – Prezes Zarządu Elmodis
prof. dr hab. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Andrzej Soldaty – założyciel i partner projektu „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, ekspert w Ministerstwie Rozwoju
prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza
Zbigniew Warmuz – Prezes Zarządu Synthos Spółka Akcyjna
Stefan Życzkowski – Prezes ASTOR

 

11.45–12.15
PRZERWA KAWOWA

 

12:15–14:30

IV/G PANEL: EKONOMIA CYRKULARNA – KONIECZNOŚĆ CZY KRÓTKOTRWAŁY TREND? Z KORZYŚCIĄ DLA ZIEMI, LUDZI I GOSPODARKI

– Linearny model gospodarowania wyczerpuje się, zatem jaki model gospodarki nas czeka? Czy gospodarka cyrkularna to jedyne rozwiązanie?
– „Śmieciowe pokolenie”? Jak silnej zmiany potrzebuje nasze myślenie? Jak silnego szoku potrzebujemy, aby porzucić konsumpcyjny tryb życia?
– Na ile modele ekonomii cyrkularnej (3R i 4RV+OGES czy 5R) są w stanie złamać paradygmat gospodarki opartej na wzroście?
– Nowy model biznesowy – Repair is new act! Jak projektować i produkować, aby nie szkodzić? Krótko o koncepcjach Od kołyski do kołyski i projektowaniu regeneracyjnym
– Design w ekonomii cyrkularnej – mniej znaczy lepiej!
– Czy gospodarka cyrkularna jest dla wszystkich? Na ile odnajdą się w niej MMŚP?

 

Wystąpienie wprowadzające:

dr hab. prof. AGH Joanna Kulczycka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania

Moderator:

Jacek Bańka – Radio Kraków

Paneliści:

Maria Andrzejewska – Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Katarzyna Dulko-Gaszyna – Sustainability Manager at IKEA Retail in Poland
Łukasz Holec – Ellen MacArthur Foundation
dr hab. prof. AGH Joanna Kulczycka – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Anna Larsson – Zastępca Dyrektora Naczelnego Green Business Norway
dr hab. prof. ALK Bolesław Rok – Akademia Leona Koźmińskiego
Łukasz Sosnowski – Sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Radca Ministra w Departamencie Innowacji Ministerstwa Rozwoju

 

14:30–14:45

PODSUMOWANIE X KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

 

14:45
LUNCH

Program konferencji (.pdf)

Program konferencji (.pdf)

9.30 OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI
SESJE RÓWNOLEGLE W SALACH GALERII SZTUKI POLSKIEJ XIX WIEKU W SUKIENNICACH:
SALA MICHAŁOWSKIEGO ORAZ SALA SIEMIRADZKIEGO

 

SESJA SPOŁECZNA („S”)

 

9:30–11: 45

III/S PANEL: MAŁOPOLSKA OBYWATELSKA

– Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli jakim kapitałem społecznym dysponuje Polska?
– Dialog społeczny. Czy polskie społeczeństwo jest w stanie prowadzić dojrzałą, otwartą debatę?
– Kultura wolontariatu – jak ją budować i wspierać?
– Czy Polacy potrafią zmobilizować się tylko raz w roku?
– Wiedza jako inwestycja. Modele relacji i sztuka współpracy wśród Polaków.
– Współpraca i zaangażowanie społeczne buduje? Co czyni Polaków szczęśliwymi?
– Budżety obywatelskie narzędziem stymulującym postawy obywatelskie?
– Ruchy obywatelskie w miastach. Chwilowa moda czy stały trend?

 

Wystąpienie wprowadzające:

dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich

Moderator:

dr hab. prof. UP Janusz Majcherek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii

Paneliści:

dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
prof. dr hab. Jarosław Górniak – Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Rafał Górski – Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
Ewa Kulik-Bielińska – Dyrektor Fundacji Batorego
Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Dominik Owczarek – Kierownik Programu Społeczeństwo i Demokracja, Analityk Instytutu Spraw Publicznych

 

11.45–12.15
PRZERWA KAWOWA

 

12.15–14.30

IV/S PANEL: MAŁOPOLSKA INNOWACYJNA SPOŁECZNIE

– Innowacje społeczne – moda czy sposób na sprostanie wyzwaniom współczesnego świata?
– Marzenia o lepszym…, czyli jakie innowacje społeczne są w Polsce najbardziej potrzebne?
– Jak edukować, aby angażować społecznie? Czy III sektor jest w stanie zapełnić lukę kompetencyjną?
– Co hamuje zaangażowanie społeczne w Polsce?
– „Skurczenie się czasu”. Czy innowacje społeczne mogą być katalizatorem rozwoju?
– Wyzwanie jutra - innowacje społeczne czy innowacje technologiczne?
– Innowacje społeczne a aktywność administracji publicznej - jak wspierać i czy wspierać?

 

Wystąpienie wprowadzające:

prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu

Moderator:

Jan Strycharz – Dyrektor Programowy Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych

Paneliści:

Dorota Krakowska – Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa
Jan Kundziołka – Social Wolves
Joanna Makocka – Koordynator Programu Innowacje Społeczne w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Paweł Niziński – Biuro Better/Goodbrand, Chief Executive Officer
prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta – Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu
Martyna Rubinowska – ASHOKA (Międzynarodowa Organizacja Innowatorów Społecznych)

 

14:30–14:45
PODSUMOWANIE X KONFERENCJI KRAKOWSKIEJ

 

14:45
LUNCH

Program konferencji (.pdf)

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube