Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

prof. Ryszard Tadeusiewicz

Nieprzewidywalna globalizacja

Globalizacja zachodzi w skali, która jest trudna do ocenienia i trudno przewidzieć jak ten proces będzie postępować - zaznaczył prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej podczas panelu „Przemysł w erze globalizacji i cyfryzacji”.

 

W opinii prof. Tadeusiewicza trudno ocenić czy globalizacja osiągnęła już proces nasycenia czy czekają nas jeszcze nieprzewidywalne zakręty. Mamy do czynienia z rewolucja technologiczną, która wyznacza ramy dla rozwoju. W nowym, silnie rozwijającym się świecie, w którym gospodarka azjatycka odgrywa coraz większą rolę potrzebny jest nam szukanie dróg, którym będzie towarzyszyć namysł.

Automatyzacja i robotyzacja ma kontekst społeczny. Na każdą technologię i postęp musi być przyzwolenie społeczne. Zastąpienie człowieka robotem może prowadzić do kryzysu finansów publicznych ze względu na to, że praca robotów nie będzie dostarczać pieniędzy do budżetu na finansowanie zadań publicznych w sferze społecznej, które są finansowane z wynagrodzeń pracowników.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020