Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Andrzej Soldaty

Przemysł filarem rozwoju

Przemysł dotychczas zapewniał Europie odpowiedni rozwój gospodarczy. Na tym filarze Europa budowała swoją dominację - podkreślił Andrzej Soldaty, założyciel i partner projektu „Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0”, ekspert w Ministerstwie Rozwoju w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej podczas panelu „Przemysł w erze globalizacji i cyfryzacji”.

 

Jak zaznaczył Andrzej Soldaty zmiany w przemyśle oznaczają zmianę paradygmatu wytwarzania: zmianę architektury produktu, zmianę modeli biznesowych. Filarami technologicznymi są automatyzacja oraz cyfryzacja. Ważne są jednak także zmiany społeczne (np. zmiany demograficzne) oraz zmiany rentowności w łańcuchach wartości. Zmiany rynkowe, społeczne, technologiczne łącząc się z sobą powodują rewolucyjne efekty. Zmiany dokonują się w perspektywie człowieka, rynku, techniki, otoczenia.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020