Konferencje Krakowskie

10 Konferencja Krakowska - Małopolska - globalne wyzwania, regionalne rozwiązania - 6-7 listopada 2017

Rafał Górski

Elity polityczne Polski od początku transformacji ustrojowej nie były zainteresowane tym, by Polacy byli obywatelami. Także teraz oczekują od nas, byśmy byli konsumentami i pracownikami i nie zabierali głosu w sprawach społecznych – ocenił Rafał Górski, Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich biorący udział w Panelu „MałoPolska obywatelska” X Konferencji Krakowskiej.

dr hab. Jarosław Górniak

Chwilowa mobilizacja społeczeństwa i akces poparcia dla inicjatyw były zawsze relatywnie tanie. Długofalowe działania, praca od podstaw angażują znacznie mniej osób – zauważył prof. dr hab. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych podczas III Panelu „„MałoPolska obywatelska” w drugim dniu X Konferencji Krakowskiej.

Grzegorz Lipiec

Małopolska przoduje w inicjowaniu działań prospołecznych, gorzej jest z zaangażowaniem w te działania – ocenił Grzegorz Lipiec, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego podczas III Panelu X Konferencji Krakowskiej poświęconego postawom obywatelskim Polaków. Uczestnik panelu „MałoPolska obywatelska” powołał się na badania społeczne, które wskazują, że Małopolanie nie należą do społeczności otwartych.

Dominik Owczarek

Po okresie państwa totalitarnego polskie elity postawiły na rozwój kapitału ekonomicznego a nie społecznego. Ucierpiały więzi społeczne, lokalne. Rozwój organizacji pozarządowych miał utrudniony start - ocenił Dominik Owczarek, Kierownik Programu Społeczeństwo i Demokracja podczas Panelu „MałoPolska obywatelska” w drugim dniu obrad X Konferencji Krakowskiej.

Ewa Kulik-Bielińska

W Polsce etos społecznika nabrał pejoratywnego znaczenia. Mieli na to wpływ rodzice pokoleń, które weszły na rynek w pierwszych latach transformacji ustrojowej a także system edukacji w Polsce, który oparty jest na rywalizacji a nie współpracy - oceniła Ewa Kulik-Bielińska, Dyrektor Fundacji Batorego występując podczas Panelu „MałoPolska obywatelska”, który rozpoczął drugi dzień obrad X Konferencji Krakowskiej.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020