Konferencje Krakowskie

Spoglądanie wstecz

- Potrzebujemy nowego pomysłu na rozwój Polski – zaznaczył dr hab. Krzysztof Szczerski, (Uniwersytet Jagielloński), poseł na Sejm RP, podczas panelu "Kultura myśli strategicznej: Europa – Świat. Jaka będzie odpowiedź na zmiany?"

Poseł Szczerski zaznaczył, że nie zna takiego drugiego kraju, który nieustannie próbuje dorównać sobie samemu sprzed 80 czy 90 lat. To bardzo niepokojące, że nieustannie porównujemy się do Polski z okresu 20-lecia międzywojennego - dodał.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Jaka powinna być polska prędkość w Europie? O strategii odnajdywania się w Europie wielu prędkości”dr Szczerski zaznaczył, że we współczesnym świecie mamy do czynienia z klasycznym wyścigiem geopolitycznym. W Europie ten wyścig przybiera kształt rywalizacji ekonomicznej decydującej o pozycji politycznej. Europa wielu prędkości oznacza zajęcie odpowiedniej pozycji geoekonomicznej. W UE powstają dystrybutorzy integracji i odbiorcy integracji. 

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020