Konferencje Krakowskie

Potrzebujemy silnej Europy

- Potrzebne jest nam w Polsce odnowienie wiary, że Europa jest naszym domem  - podkreślił Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w wystąpieniu programowym, zatytułowanym „Potencjały rozwojowe Polski”, pierwszego dnia konferencji. Potrzebujemy silnej Polski w silnej Europie - dodał minister.

Olgierd Dziekoński zaznaczył, że w Europie pojawia się lęk przed wolnością, a co za tym idzie chęć poszukiwania silnego lidera.

W jego opinii należy sobie zadać pytanie czy rozwój cywilizacyjny oparty na ciągłym obiegu pieniądza jest w stanie zapewnić nam tak szybki rozwój, jak w krajach będących biegunami wzrostu świata, czyli w Chinach i Indiach. Minister zaznaczył, że dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki w Polsce potrzebujemy: więcej swobody gospodarczej, konkurencyjności w sferze nauki, innowacyjnej administracji i efektywnego systemu podatkowego. Ale fundamentem naszej siły jest kultura, ponieważ ona ugruntowuje nasze poczucie obecności w świecie zmian, buduje zdolność do wolności, otwartości i przedsiębiorczości.

Potencjały rozwojowe Polski - prezentacja

Paneliści

Władza publiczna nie może zrezygnować z interwencji, tam gdzie jest to niezbędne, a więc w sprawie lokalizacji i kształtowania ładu przestrzennego.

Olgierd Dziekoński


Dziś w Europie Środkowej kluczową rolę odgrywa nowe, prawie niewidzialne i jakby pozbawione ambicji, niedrapieżne "imperium europejskie".

Janusz Sepioł


Historyczne doświadczenie europejskie to nie doświadczenie ponadnarodowej jedności, lecz empiria państw narodowych (w przeszłości ze sobą rywalizujących), ludzi żyjących we własnych enklawach, mówiących różnymi językami, mających różne tradycje.

Krzysztof Szczerski 

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020