Konferencje Krakowskie

Poprawmy działanie instytucji

Nie ma sprzeczności między państwem a wolnością - podkreślił prof. Jarosław Górniak, dziekan Wydziału Filozoficznego UJ podczas panelu „Wolność – zaufanie – współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Przewagi konkurencyjne potrafią osiągnąć te państwa, w których dobrze działa otoczenie instytucjonalne. Jednym z ważnych wyzwań w Polsce jest próba udoskonalania instytucji. Powinny one zwiększać przewidywalność i ład instytucjonalny.

 

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020