Konferencje Krakowskie

Spór o prawdę

W Polsce przed rokiem 1989 wolność nie było możliwa do osiągnięcia z powodu braku dostępu do prawdy – mówił ks bp Tadeusz Pieronek w trakcie panelu „Wolność – zaufanie - współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Po 1989 r. w kraju rozgorzały spory o prawdę i o wolność rozumianą w różny sposób przez różne środowiska. Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w totalitaryzm – zaznaczył biskup Pieronek. Dodał, że Kościół nie godzi się na to, by ludzie musieli się wyrzekać jakichkolwiek wartości, które mają charakter ogólnoludzki.

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020