Konferencje Krakowskie

Poza horyzontem własnego egoizmu

Społeczeństwo to to, co dzieje się między ludźmi. Człowiek jest węzłem w sieci międzyludzkich relacji - zaznaczył prof. Piotr Sztompka, kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego UJ podczas panelu „Wolność – zaufanie – współpraca” w pierwszym dniu VII Konferencji Krakowskiej.

Wolność nakłada na jednostkę zobowiązanie do przekroczenia horyzontu własnego egoizmu - dodał prof. Sztopmka. W demokracji konstytucja i przepisy prawa dają człowiekowi wolność potencjalną. Do faktycznej realizacji wolności konieczny jest pewien poziom dobrobytu oraz reguły moralne, które tworzą wspólną przestrzeń etyczną, społeczeństwo obywatelskie.

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza zbudowaliśmy solidne państwo, ale solidarność w sensie szerokiej etycznej współpracy jest jeszcze słaba. Nauczenie ludzi właściwego korzystania z wolności to największe wyzwanie – zaznaczył Piotr Sztompka.

 

 

VII Konferencja Krakowska

Media o VII Konferencji


Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020