Konferencje Krakowskie

Inwestowanie w Europę

Integracja w Unii Europejskiej nie kończy się na euro. Polityka regionalna to najlepsza polityka inwestycyjna, jaką ma Europa - podkreśliła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska w trakcie panelu panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

W wystąpieniu poświęconym znaczeniu polityki regionalnej w Polsce i Europie Elżbieta Bieńkowska zaznaczyła, że w Europie są wyraźnie widoczne efekty polityki regionalnej, która opiera się nie na wydawaniu, ale inwestowaniu pieniędzy. - Przed nami kolejny siedmioletni budżet, w którym bardzo duży nacisk zostanie położony na wspierania innowacyjności – zaznaczyła Elżbieta Bieńkowska. Dodała, że należy zmienić podejście do wdrażania funduszy unijnych. - Błędem jest myślenie w kategoriach jak szybko wydajemy te środki. Musimy się skupić się na tym, co uzyskujemy, dzięki tym funduszom – zaznaczyła minister rozwoju regionalnego.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020