Konferencje Krakowskie

Panel 5. Rok 2020: koniec polityki spójności?

 

  • Czy po 2020 roku UE odejdzie od dotychczasowego modelu polityki spójności – wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionów?
  • Czy czeka nas głęboka reforma krajowego modelu polityki regionalnej po 2020 roku i po spodziewanych zmianach w polityce spójności UE?
  • Czy Polska może prowadzić efektywną politykę regionalną bez środków polityki spójności UE?
  • Na jakich potencjałach powinniśmy opierać rozwój Polski wiedząc, że wkrótce skończą się środki z polityki spójności?
  • Czy polskie województwa samorządowe przetrwają bez środków UE przeznaczanych na politykę spójności?

Moderator - Jakub Szymański – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020