Konferencje Krakowskie

Panel 1. Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?

Jakie powinno być miejsce Polski w integrującej się Europie?

  • Co oznacza w praktyce Europa wielu prędkości? Ile może być prędkości w Europie?
  • Czy scenariusz przyszłej Europy składającej się z jądra w postaci strefy euro i peryferii – krajów nie należących do niej – jest rzeczywiście przesądzony i jedyny realistyczny?
  • Co dla Polski oznaczałoby trwałe pozostawanie w zewnętrznym kręgu integracji politycznej i ekonomicznej UE?
  • Jaką rolę w integracji UE odgrywa polityka regionalna? Jaką rolę powinna ona odegrać po 2020 roku?
  • Jakie znaczenie dla Europy mają regionalne procesy integracyjne? Czy Europa wielu prędkości oznacza regionalizację kontynentu?

Moderator - Róża Thun – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020