Konferencje Krakowskie

Integracja regionalna

Pomimo, że podział na Unii Europejską na strefą euro i kraje znajdujące się poza nią jest fundamentalny, to sytuacja w Unii jest bardziej skomplikowana - zaznaczył senator Janusz Sepioł podczas „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?” 

 

W wystąpieniu zatytułowanym: „Europa Środkowa w Europie wielu prędkości” senator podkreślił, że w obrębie strefy euro pierwszą grupę stanowią państwa- wierzyciele strefy euro - hegemoni. Druga grupę strefy euro stanowią lennicy, kraje słabsi ekonomicznie, którzy muszą się godzić na pewne ograniczenie swojej suwerenności w zmian za pomoc silniejszych. W przypadku krajów nie należących do strefy euro pierwszą grupę stanowią kraj silnie uzależnione ekonomicznie i politycznie do Niemieć, czyli Grupa Wyszehradzka i inne państwa Europy Środkowej. Drugą grupę krajów poza strefą euro stanowią kraje niezależne – Wielka Brytania i Skandynawia. W przypadku Europy Środkowej w ostatnim czasie można zaobserwować coraz bardziej zacieśniającą się i świadomą współpracę regionalną. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa Grupa Wyszehradzka, która stała się silną grupą regionalną. – Istnienie takiej współpracy zostało dostrzeżone i docenione – zaznaczył senator Sepioł.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020