Konferencje Krakowskie

Europa się rozbraja

- Europa się rozbraja - powiedział były dyrektor Biura The German Marshall Fund of the United States w Warszawie Andrew Michta w czasie podczas panelu „Czy Europa przegrywa globalny wyścig geopolityczny?” 

 

Jego wystąpienie było poświęcone amerykańskiej polityce bezpieczeństwa. Dr Michta podkreślił, że w ostatnich latach dochodzi od rozluźnienia więzi transatlantyckich. Można zaobserwować, że Europa się rozbraja, mniej angażuje się w globalne konflikty i amerykańscy planiści widzą coraz mniejszą szansę na zacieśnianie współpracy ze Starym Kontynentem. Zaznaczył, że Stany Zjednoczone potrzebują europejskiego partnera. Jednak ponad 70 proc. młodych amerykanów uważa, że Azja jest ważniejsza dla USA w kwestiach bezpieczeństwa niż Europa. Dlatego tak istotne są częstsze kontakty i lepsza współpraca Ameryki z Europą, aby zmienić ten stan rzeczy.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020