Konferencje Krakowskie

Euro - zawiedzone nadzieje

- Euro nie spełniło tych nadziei, które były pokładane w europejskie walucie - zaznaczył prezes Capital Strategy Sp. z o.o. Stefan Kawalec w czasie panelu „Czy Europa przegrywa globalny wyścig geopolityczny?”

 

Jego wystąpienie było poświęcone konsekwencjom, jakie może nieść próba wprowadzenia jednolitej waluty europejskiej. Zdaniem prezesa Kawalca euro nie stanie się wspólną walutą Unii Europejskiej. Zaznaczył, że istotą tych krajów strefy euro, które przeżywają kryzys, jak Grecja, Portugalia, Hiszpania jest utrata ich konkurencyjności, Brak własnej waluty utrudnia jej odzyskanie. W przypadku własnej waluty jej deprecjacja może poprawić konkurencję gospodarczą. Stefan Kawalec uważa, że najlepszym sposobem ratowania strefy euro jest „kontrolowana dekompozycja strefy euro” i stworzenie alternatywnego systemu koordynacji finansowej.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020