Konferencje Krakowskie

Łańcuch interesów

Nasze spotkanie odbywa się pod hasłem Europy wielu prędkości. Myślę, że można mówić także o gospodarce wielu prędkości. Z jednej strony mamy – małe i średnie przedsiębiorstwa, a z drugiej kolosy gospodarki światowej. Warto się zastanowić jak połączyć te układankę – zaznaczył prof. Paul Dembiński w czasie panelu „Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?”

W swoim wystąpieniu dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie zastanawiał się,  „czy jest miejsce dla Polski w globalnych łańcuchach wartości?” Z wyliczeń amerykańskich ekonomistów wynika, że 80 proc. handlu światowego odbywa się w wewnątrz  łańcuchów globalnych wartości, które są rozumiane jako strategiczne powiązania między przedsiębiorstwami, które biorą udział w produkcji danego dobra lub w udostępnieniu pewnej usługi.

Prof. Dembiński postawił pytanie, co mogą zrobić lokalne władze i lokalny biznes, aby zwiększyć udział miejscowych firm w globalnych łańcuchach wartości. Takimi działaniami powinny być: innowacyjność  (w tym ścisła współpraca centrów badawczych z przedsiębiorstwami); pomoc wybranym, małym i średnim przedsiębiorstwom dla wzmocnienia ich pozycji; przyciągania przez lokalne władze dużych firm, aby małe firmy na danym terytorium mogły skorzystać z ich obecności.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020