Konferencje Krakowskie

Era inteligentnych metropolii

Wkraczamy w nową erę – erę płynnej nowoczesności - stwierdził prof. Tomasz Parteka z Politechniki Gdańskiej podczas panelu „Rok 2020: koniec polityki spójności?”

 

W wystąpieniu „Bez kroplówki europejskiej: Polska inteligentnych regionów czy sielska miejsko-wiejska?” prof. Parteka zaznaczył, że według Z. Baumana „Kultura płynnej nowoczesności nie nawołuje do uczenia się, lecz do zapominania, nie do gromadzenia zdobyczy, lecz ich pozbywania się i wymiany na inne – bez żalu czy wyrzutów sumienia. Jest ona kulturą odrywania się i zrywania więzów, nieciągłości i puszczania w niepamięć.”

Prof. Parteka zaznaczył, że po roku 2020 polskie regiony czeka kryzys demograficzny, miasta będą się kurczyć, będzie dochodzić do „rozlewania” urbanizacji, postęp technologiczny będzie polegał na pozbywaniu się i wymianie, konsumpcja będzie trwałą cechą stylu życia, polityka regionalna z cała pewnością zmieni się, W jego opinii za 7 lat czeka nas drastyczne zmniejszenie środków na rozwój regionalny, relatywne zwiększenie środków funduszu społecznego, nie jest jasne jaki będzie model wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, Polska powinna zakończyć proces modernizacji cywilizacyjnej (autostrady, szybkie koleje, lotniska, porty morskie).

W opinii prof. Parteki są możliwe dwa scenariusze rozwoju. Pierwszy z nich, to „skalpel w ręku szaleńca” Będzie on oznaczać m.in. kontrolę i oszczędzanie środków, zabieranie bogatym i rozdanie biednym, istnienie silnego aparatu państwa. Drugi scenariusz zakłada „rewoltę inteligentnych metropolii”. Większość PKB będzie powstawać w wielkich miastach, które będą lokomotywami rozwoju. Duże znacznie będzie odgrywać ”klasa metropolitalna” (kompetentna, kreatywna, tolerancyjna, nowoczesna) - wolne zawody, naukowcy, wynalazcy, menedżerowie, artyści, twórcy mediów i reklamy. Powstanie 6 regionów metropolitarnych opartych o miasta rdzeniowe (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Trójmiasto). Partnerstwo miejsko-wiejskie powstanie w oparciu o formułę efektywnościową. Nastąpi zarządzanie projektami wspólnymi, a nie wydzieloną strukturą.

Prezentacja

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020