Konferencje Krakowskie

Zaufanie i wolność gospodarcza

- Dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki Polski potrzebne są inwestycje prywatne, elastyczny i konkurencyjny rynek pracy, wydajność przedsiębiorstw i uczelni zorientowanych na innowacje i eksport -podkreślił  sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński w czasie panelu „Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?”

W wystąpieniu zatytułowanym: „Innowacje a polityka przemysłowa” minister zaznaczył, że podstawą do realizacji wykorzystania potencjału Polski jest przede wszystkim wolność gospodarcza oraz współpraca i dialog. Olgierd Dziekoński zaznaczył, że motorami rozwoju kraju może być optymizm Polaków.  Zaznaczył, że Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Zwrócił uwagę, że połowę produktu krajowego brutto wytwarzają małe i średnie przedsiębiorstwa. Słabym punktem jest natomiast w Polsce innowacyjność. niewystarczająca współpraca przedsiębiorstw, uczelni i władz regionów. brak reform strukturalnych. Konieczna jest także zmiana systemu szkolnictwa, tak aby uczelnie zajmowały się nie tylko nauczaniem, ale także działalnością badawczo-rozwojową. - Obywatelskim obowiązkiem każdego z nas jest budowanie klimatu zaufania wokół siebie – zaznaczył minister. 

 

Prezentacja

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020