Konferencje Krakowskie

Zaproszenie Marszałka Marka Sowy

Serdecznie zapraszam na VI Konferencję Krakowską – prestiżowe wydarzenie stanowiące forum debaty o przyszłości Europy, Polski i jej regionów. 

 

Tegoroczne spotkanie będzie koncentrowało się przede wszystkim wokół wątku, jakie powinno być miejsce Polski w integrującej się Europie. Chcielibyśmy także podjąć próbę odpowiedzi na pytanie o mechanizmy rozwojowe Polski, przedsiębiorczość, innowacyjność i przyszłość polityki spójności.

Marek Sowa

Marszałek Województwa Małopolskiego

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020