Konferencje Krakowskie

Zachód przegrywa

Zachód traci w stosunku do Chin na rynkach globalnych - zaznaczył prof. Tomasz G. Grosse z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego podczas panelu "Przedsiębiorczość i innowacje – obszar dominacji nadchodzących dekad?"

 

W wystąpieniu zatytułowanym „Czy Zachód przegra z Chinami konkurencję gospodarczą? Porównanie polityki innowacyjnej w UE, Chinach i USA” prof. Grosse zaznaczył, że sukces w dobie globalizacji opiera się na eksporcie. Sukces gospodarczy to także gospodarka innowacyjna, a nie konkurowanie tanimi produktami. Dodał, że gospodarka innowacyjny to innowacyjny przemysł, a nie tylko innowacyjne usługi. Na globalnym rynku coraz mniej konkurują firmy a coraz mocniej państwa.

Prof. Grosse zaznaczył, że Ameryka słabnie od lat 90. ubiegłego wieku. Objawem tego jest zapaść przemysłu. Amerykanie przestawili się na usługi – zaznaczył. Podkreślił, że sektor finansowy przestawił się w Ameryce z inwestowania w produkcję na inwestowanie w konsumpcję i spekulacje. Dowodem słabości Ameryki jest także spadek innowacyjności.

Również Europa od 20 lat odchodzi od polityki przemysłowej. Prof. Grosse podkreślił, że Stary Kontynent nie stwarza dobrych warunków dla rozwoju sektora badawczo-rozwojowego, stąd ta działalność jest przenoszona do Azji. Podobnie jak w Ameryce, europejskie banki inwestują w konsumpcję i spekulacje. Źródłem rosnącego znaczenia Chin jest rozwój gospodarki i akumulacja kapitału, które są celem geopolitycznym – zaznaczył prof. Grosse.

Tomasz Grosse zaznaczył, że aby skutecznie rywalizować z Chinami Europa i Ameryka powinny uczyć się od Chin. Zachód powinien także być bardziej kreatywny i innowacyjny w polityce publicznej.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020