Konferencje Krakowskie

Wyzwania dla Polski i Europy

- Spotykamy się już po raz szósty w Krakowie, aby dyskutować o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed Europą, Polską, ale także przed naszym regionem. Ta debata odbywa się w wyjątkowym czasie. W najbliższych dniach będą zapadać decyzje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej do roku 2020  - powiedział marszałek Małopolski Marek Sowa podczas uroczystego otwarcia VI Konferencji Krakowskiej „Polska w Europie wielu prędkości".

Marszałek Sowa podkreślił, że Małopolska ma powody do zadowolenia z podziału unijnych  środków między polskie województwa. Zaznaczył, że w trakcie konferencji dyskusja będzie dotyczyła kilku istotnych wyzwań, przed którymi stanie Unia Europejska i nasz kraj. Dyskusja będzie dotyczyć m.in. kwestii przystąpienia Polski do strefy euro, przyszłości strefy euro, poprawy innowacyjności i rozwoju polityki przemysłowej. – Mam nadzieję,  że przedstawione tutaj scenariusze będą miały szanse na realizację – powiedział Marek Sowa.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020