Konferencje Krakowskie

Wykorzystać potencjały

Wspólna polityka fiskalna to utrata części suwerenności - zaznaczył dyrektor Oddziału NBP w Krakowie Wiesław Gumuła podczas panelu „Jakie będą motory rozwoju Polski po 2020 roku?”

 

W swoim wystąpieniu mówił on o budowie potencjału zmian społecznych. Zaznaczył, że dla niego zasobem społecznym jest relacja między ludźmi. Podkreślił, że jako swoisty kapitał społeczny należy traktować: kapitał intelektualny, kulturę normatywną (reguły, którymi kierujemy się w życiu), praktyki społeczne (nasze zachowania, więzi), struktury dystansu społecznego (interakcje polityczne, ekonomiczne w zależności od  dostępu do zasobów). To, jak będziemy się rozwijać zależeć będzie od tego, czy wykorzystamy nasze zasoby społeczne.

Wiesław Gumuła zaznaczył, że stoimy przed poważnym dylematem. Wspólna polityka fiskalna to utrata części suwerenności – zaznaczył. Rodzi się pytanie, jak sobie z tym wyzwaniem poradzić. Jego zdaniem następuje nowa polaryzacja społeczeństw, niknie klasa średnia. To jest niekorzystne zjawisko. Zdaniem Wiesławy Gumuły szansą dla Polski jest nasza buntowniczość. Ona może nas zapobiec zniewoleniu finansowemu gospodarstw domowych, zniewoleniu pracowników najemnych.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020