Konferencje Krakowskie

Poszukiwanie wizji rozwoju

Musimy zmienić koncepcję polityki regionalnej. To nie jest tylko wewnętrzna kwestia Polski, ale całej Unii Europejskiej - zaznaczył prof. prof. Tadeusz Markowski, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, w czasie panelu „Rok 2020: koniec polityki spójności?”

W wystąpieniu zatytułowanym: „Uwarunkowania i wyzwania dla budowy nowego modelu publicznej interwencji na rzecz trwałego rozwoju regionów Polski po roku 2020” prof. Markowski zaznaczył, że Polska adaptuje i dostosowuje model europejski do swoich potrzeb. Brak tego modelu stwarza szansę na poszukiwanie własnej, oryginalnej wizji rozwoju. Prof. Markowski podkreślił, że system UE jest ideologicznie i socjalnie atrakcyjny, ale ma niską wydajność. Jego słabość ujawnia się w krajach korzystających z funduszy UE, które nie stworzyły prawnego i racjonalnego systemu wsparcia publicznego bazującego na własnych środkach i pod kątem specyficznych krajowych problemów. Zaznaczył, że poważnym problem współczesnego rozwoju jest niedostosowanie struktury przestrzennej do zachodzących zmian w gospodarce. Jednym z istotnych problemów, z którymi musimy się borykać jest spekulacja na rynkach budowlanych. Aby temu zapobiec potrzebne są zmiany w planowaniu przestrzennym – zaznaczył prof. Markowski.

Zdaniem prof. Markowskiego należy stworzyć nowy model polityki regionalnej, gdyż obecny nie może być kontynuowany. Należy m.in. stworzyć system motywacyjny, oprzeć się o własne zasoby i zwrotne mechanizmy finansowe, upowszechnić metody planowania zintegrowanego, wprowadzić dynamiczne podejście w stosowaniu zasady subsydiarności w systemach organizacji władz terytorialnych.

Prezentacja

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020