Konferencje Krakowskie

Opłaca się przystąpić do strefy euro

Polska powinna dołączyć do strefy euro, ponieważ te państwa będą decydowały o przyszłości Unii Europejskiej - stwierdził poseł Dariusz Rosati podczas panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?”

 

W swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Czy Polsce potrzebne jest euro?” poseł zaznaczył, że jedną z wymiernych korzyści finansowych dla Polski jest uniknięcie kosztów transakcyjnych - czyli wymiany złotego na euro i euro na złotówkę. Takie transakcje kosztują, według wyliczeń ekonomistów polskich obywateli i naszych przedsiębiorców ok. 6-8 mld zł rocznie. Kolejną korzyścią byłyby niższe stopy procentowe, a zatem niższe kredyty. Korzyści z tego tytułu mogłyby wynieść 12-14 mld zł rocznie. Kolejnym plusem przystąpienia Polski do strefy euro byłby niższe koszty obsługi długu publicznego.

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020