Konferencje Krakowskie

Opłaca się przystąpić do strefy euro

Polska powinna dołączyć do strefy euro, ponieważ te państwa będą decydowały o przyszłości Unii Europejskiej - stwierdził poseł Dariusz Rosati podczas panelu „Jaka powinna być polityka Polski wobec Europy wielu prędkości?”

 

W swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Czy Polsce potrzebne jest euro?” poseł zaznaczył, że jedną z wymiernych korzyści finansowych dla Polski jest uniknięcie kosztów transakcyjnych - czyli wymiany złotego na euro i euro na złotówkę. Takie transakcje kosztują, według wyliczeń ekonomistów polskich obywateli i naszych przedsiębiorców ok. 6-8 mld zł rocznie. Kolejną korzyścią byłyby niższe stopy procentowe, a zatem niższe kredyty. Korzyści z tego tytułu mogłyby wynieść 12-14 mld zł rocznie. Kolejnym plusem przystąpienia Polski do strefy euro byłby niższe koszty obsługi długu publicznego.

Małopolskie Obserwatorium 
Rozwoju Regionalnego

Departament
Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków

tel.: 12 29 90 829; 12 63 03 368

mail: morr@umwm.pl

Polityka prywatności

Fundusze Europejskie w Małopolsce Rzeczpospolita Polska Województwo Małopolskie Unia Europejska

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Facebook
You Tube